Μέση κατανάλωση lt ανά 100χλμ
Ετήσια χιλιόμετρα Χιλιόμετρα ανά έτος
Τιμή βενζίνης ανά λίτρο
Τιμή Υγραερίου ανά λίτρο
Τιμή φυσικού αερίου ανά κιλό

Κοστος άνα Καύσιμο
Κόστος βενζίνης € ανά έτος
Κόστος LPG € ανά έτος
Κόστος CNG € ανά έτος

Κέρδος άνα Καύσιμο
Κέρδος με LPG € ανά έτος
Κέρδος με CNG € ανά έτος