υγραεριο κινησης

Υγραεριοκινηση και κρυφά κόστη

Ξεκινώντας, να αποσαφηνίσουμε πως τα παρακάτω κόστη, δεν είναι στην πραγματικότητα ‘’κρυφά’’, διότι ένας σοβαρός επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πριν την μετατροπή του οχήματός του σε Υγραεριοκίνητο.

 

Ποια λοιπόν είναι τα ‘’κρυφά κόστη’’ της Υγραεριοκίνησης;

 

Προσθήκη Βενζίνης – Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Υγραεριοκίνητο, δεν σημαίνει πως το αυτοκίνητο πλέον δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου βενζίνη. Εν αντιθέσει, η χρήση της βενζίνης είναι απαραίτητη κατά την εκκίνηση – ο κινητήρας ξεκινάει πάντα με βενζίνη.

Συγχρόνως, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα με υγραέριο, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του Κινητήρα, τα ποιοτικά συστήματα Υγραεριοκίνησης, δίνουν εντολή για μικροψεκασμό βενζίνης για την ψύξη των μηχανικών μερών του κινητήρα.

Κατά μέσο όρο, η προσθήκη βενζίνης ανέρχεται σε 1-1,5lt βενζίνης κάθε 300-350χλμ κίνησης με Υγραέριο. Για αυτό το λόγο, οφείλει κάθε χρήστης υγραεριοκίνητος οχήματος, να διασφαλίζει πως ανεξαρτήτως αν κινείται αποκλειστικά με Υγραέριο, θα πρέπει να έχει το ντεπόζιτο της βενζίνης γεμάτο τουλάχιστον κατά το ήμισυ.

 

Αύξηση Κατανάλωσης – Αν και το Υγραέριο έχει υψηλότερο αριθμό οκτανίων (έως 110+) από την βενζίνη (έως 90-100) και υψηλότερη ενέργεια (46,1 MJ/kg) από την βενζίνη (43,5 MJ/kg) , έχει χαμηλότερη θερμική πυκνότητα λόγω της μικρότερης υγρής πυκνότητας (0,5 – 0,58). Η βενζίνη, έχει περίπου 0,71 – 0,77.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατανάλωση ενός κινητήρα που λειτουργεί με υγραέριο, να είναι αυξημένη σε σχέση με τη βενζίνη, κυρίως στις πολύ υψηλές στροφές λειτουργίας του. Βεβαίως, εξαρτάται από τον κατασκευαστή του συστήματος και την ποιότητα της ρύθμισης, πόσο θα είναι αυτή η αύξηση.

 

Συντήρηση Συστήματος Υγραεριοκίνησης – Η Συντήρηση των Συστημάτων Υγραεριοκίνησης, κατά μέσο όρο, γίνονται κάθε 20.000χλμ ή 12 μήνες από την προηγούμενη συντήρηση. Το κόστος μιας τυπικής εργασίας συντήρησης ενός Συστήματος Υγραεριοκίνησης, ανέρχεται από 50€ – 80€. Ορισμένοι καταναλωτές, θεωρώντας εσφαλμένα την συντήρηση ως ‘’περιττό κόστος’’, αποφεύγουν να συντηρούν σωστά και τακτικά τα συστήματά τους, έως να είναι πια αργά. Η σωστή συντήρηση, διασφαλίζει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, άρα και του κινητήρα του οχήματος.