Υγραεριοκινηση Autogas ή Φυσικό Αέριο/CNG η καλύτερη επιλογή κίνησης του αυτοκινήτου μας

υγραεριοκίνηση


Η Υγραεριοκινηση ή Autogas και το Φυσικό Αέριο Κίνησης/CNG έχουν
πολλαπλά οφέλη για την κίνηση του οχήματός μας.

Οικολογία:
Το Υγράεριο (LPG) και το Μεθάνιο (CNG) είναι τα πιο φιλικά προς το
περιβάλλον καύσιμα. Στις περισσότερες μεγαλουπόλεις του κόσμου, τα οχήματα που κινούνται με Αέρια Καύσιμα, επιτρέπονται να κινούνται κατά την διάρκεια περιορισμού κυκλοφορίας που προκαλούνται από υπερβολικά επίπεδα επιτρεπόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα, λόγω των μειωμένων ρύπων που παράγονται από την καύση των αερίων καυσίμων.

Τα αέρια που παράγονται από την καύση του Υγραερίου ή του Μεθανίου, μειώνουν τις εκπομπές ρύπων, κατά πολύ σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα βενζίνης ή πετρελαίου. Τα σωματίδια που παράγονται είναι απειροελάχιστα, καθιστώντας τα Αέρια Καύσιμα τα πλέον οικολογικά καύσιμα κίνησης

Οικονομία:
Τα Αέρια Καύσιμα είναι πιο οικονομικά σε σχέση με τα συμβατικά
καύσιμα, βενζίνης ή πετρελαίου.

Το Υγραέριο Κίνησης είναι 50% οικονομικότερο από την βενζίνη, ενώ το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι 75% οικονομικότερο από την βενζίνη.

Παράλληλα, οι εξελίξεις των Συστημάτων δίνουν την δυνατότητα για απρόσκοπτη λειτουργία των Κινητήρων στα Εναλλακτικά Καύσιμα, ενώ η ανάπτυξη Δικτύων Πρατηρίων Ανεφοδιασμού, καθιστούν την
επιλογή Αεριοκίνησης για την κίνηση των οχημάτων ως την πλέον αρμόζουσα και αποδοτική επένδυση για κάθε αυτοκίνητο.