Μέση κατανάλωση lt ανά 100χλμ
Ετήσια χιλιόμετρα Χιλιόμετρα ανά έτος
Τιμή βενζίνης ανά λίτρο
Τιμή Υγραερίου ανά λίτρο
Τιμή φυσικού αερίου ανά κιλόΚοστος άνα Καύσιμο
Κόστος βενζίνης € ανά έτος
Κόστος LPG € ανά έτος
Κόστος CNG € ανά έτοςΚέρδος άνα Καύσιμο
Κέρδος με LPG € ανά έτος
Κέρδος με CNG € ανά έτος